AMCONSULT arbejder internationalt med ledelsesrådgivning som hovedformål. Arbejdsområder og arbejdsmetoder er beskrevet på de følgende sider.

Derudover indeholder denne hjemmeside blogs hvor vi udvikler ideer og forslag til samfundsudviklingen:

1. Landdistrikternes udvikling

                  2. Dansk økonomis udviklingspotentiale

Diskussionsindlæg er velkommen